GEVORG WEB

WEB ուսուցում

-N- Անուն Ազգանուն Տարիք նկար
-1- Hrach Poghosyan 1 nkar chka
-2- Yeva Poghosyan 8 nkar chka
-3- Gevorg Poghosyan 10 nkar chka
-4- Armine Atoyan 36 nkar chka
-5- Davit Poghosyan 37 nkar chka
amboghjy: 5
  1. erkushabty
  2. erekshabty
  3. chorekshabty
  4. hingshabty
  5. urbat
  6. shabat
  7. kiraki
  8. yandex link
  9. yandex link
HTML ոսուսում
CSS ոսուսում
JS (JavaScript) ոսուսում
պարագրաֆ grqi
Սեղմել որ գնալ List.am
Սեղմել որ գնալ կրիա
Սեղմել որպեսի գնալ HTML դաս 1
seghmel vorpeszi gnal html das 2
Seghmel vorpeszi gnal A4 kanal
gnal parograff
nkar chka
nkar chka


losdfgsdfgsdfgdfsg
losdfgsdfgsdfgdfsg
losdfgsdfgsdfgdfsg